Stawianie plotki plastikowe na plot i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Projekotwanie balaski z plastyku na plot i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie prócz szczególnych przypadków.

Balustrady z plastiku na plot i furtę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma przyległymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balustrady plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji oraz proponowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachety z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak planowane plotki z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak projektowane sztachetki z PCV na plot i furtę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements